Projectes audiovisuals

productora 
AUDIOVISUAL INDEPENDENT

El Col·lectiu Mirades és una productora audiovisual independent dedicada principalment a la producció i realització de cinema documental i ficció de temàtica social, cultural i històrica.

QUE OFÉRIM?

En Col·lectiu Mirades realitzem projectes audiovisuals propis i per encàrrec. També realitzem tallers i cursos de realització audiovisual.


Producció i realització de documentals

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy te


Producció i realització de ficció

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Videos corporatius

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.


Tallers de realització de cinema per a nens i adults

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.


Tallers d'educació i cultura per la pau

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.


Guió, producció i realització audiovisual per encàrrec

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Especialistes en:

Producció i realiTzació de cineMA documental i ficció de temàtica social

Col.lectiu Mirades.

Productora audiovisual independent dedicada principalment a la producció i realització de cinema documental i ficció de temàtica social, cultural i històrica

info@colectivomiradas.org

Amb la col•laboració de

Sempre Teua
Colectivo Miradas