Projectes audiovisuals

productora 
AUDIOVISUAL INDEPENDENT

El Col·lectiu Mirades és una productora audiovisual independent dedicada principalment a la producció i realització de cinema documental i ficció de temàtica social, cultural i històrica.

QUE OFÉRIM?

En Col·lectiu Mirades realitzem projectes audiovisuals propis i per encàrrec. També realitzem tallers i cursos de realització audiovisual.


Producció i realització de documentals


Producció i realització de ficció

Videos corporatius


Tallers de realització de cinema per a nens i adults


Tallers d'educació i cultura per la pau


Guió, producció i realització audiovisual per encàrrec

Especialistes en:

Producció i realiTzació de cineMA documental i ficció de temàtica social

Col.lectiu Mirades.

Productora audiovisual independent dedicada principalment a la producció i realització de cinema documental i ficció de temàtica social, cultural i històrica

info@colectivomiradas.org

Amb la col•laboració de

Sempre Teua

Colectivo Miradas